Coaching handler om å skape en ramme hvor coacheen finner frem til sin egen visdoms dør og gjøre sine egne oppdagelser.

 

Coaching har til hensikt å skape større forståelse for de ulike arenaene hvor vi er aktive, egen identitet, egne verdier, evner, ferdigheter og omgivelser. Gjennom fokus på egne ressurser skaper du grunnlag for aktive handlinger i møte med dine ønsker og utfordringer. Resultatet blir at  du forbedrer dine prestasjoner og utvikler større livskvalitet.

 

Aktuelle Coacher:

Peder Wroldsen

Anna Pia Hellstedt

MonaDuckert

 

Aktuell kurs: NLP Selvledelse.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email