Petter Solberg

Kontaktopplysninger:

E-post: pso@interaction.no
Telephone 911 99 995

Petter Solberg

Partner & ledelsesrådgiver i Interaction Consulting Group, arbeider som samtalepartner for toppledere kombinert med veiledning av ledere og ledergrupper i forbindelse med omstillingsprosesser og fokusering av organisasjoner for resultatforbedring.

Ledelsesrådgiver Petter Solberg har såvel teoretisk kunnskap som praktisk erfaring fra både deltakelse i og ledelse av organisasjonsutvikling, endrings- / omstillingsprosesser i norsk og internasjonalt næringsliv.

Erfaringsområdet omfatter stillinger som direktør med resultatansvar for forretningsområde med 200 millioner kroner i omsetning i industrivirksomhet i Norge og Canada, fabrikksjef, personaldirektør i internasjonal virksomhet, leder av omstillingsteam i USA i industrivirksomhet (tre milliarder i omsetning og mer en 2.000 ansatte), konsulent innenfor lederutvelgelse/ executive search, leder- og medarbeiderutvikling innenfor salg og service, personalsjef; rekruttering, arbeidsmiljøspørsmål, forhandlinger med tillitsvalgte.

 

Print Friendly, PDF & Email