Kontaktopplysninger:

E-post: pcw@interaction.no

Telefon: 90575845

Peder Wroldsen

Peder er partner og daglig leder i Interaction Consulting as og har siden 1984 arbeidet som ledelsesrådgiver knyttet til utviklings- og omstillingsprosesser i  private og offentlige virksomheter og har omfattende undervisningserfaring fra universiteter og høyskoler. Peder har også omfattende erfaring som coach og fasilitator. Han har erfaring fra arbeide i USA i tillegg til Norge.

Peder er Bachelor i pedagogikk fra universitetet i Oslo, Master of Management fra BI og  trener i kommunikasjons og læringsmodellen  NLP, sertifisert av  NLP-utvikleren John Grinder. Peder skrev sin masteroppgave på Selvbestemmelsesteorien og er spesielt opptatt av ledelse  og utviklingsprosesser som fremmer ekte indre motivasjon. Sammen med Nils Jørgen Sellæg er Peder ansvarlig for utvikling og gjennomføring av Interaction Consultings åpne kursprogram – et utviklingsprogram på i alt 60 dager med fordypning innen læring  og kommunikasjon. Han er også medforfatter av boken «Speilbilder – om dagdrøm og livskunst» som handler om egenutvikling.

Spesialiteter
Coaching, fasilitering og undervisning i forbindelse med kommunikasjon og læringsprosesser knyttet til lederskap, kultur, strategi, organisering, veiledning, samarbeid, presentasjon, media, møter og konfliktløsning.

Kvalifikasjoner
• Bachelor i pedagogikk fra universitetet i Oslo
• Master of Management fra BI
• Sertifisert som NLP-trener av John Grinder. Grinder er en av to utviklere av kommunikasjons og læringsmodellen.

Print Friendly, PDF & Email