NLP treningsforum er en møteplass for NLP utøvere som ønsker å utdype egen forståelse og utvikle sine ferdigheter.

Vi ønsker også å skape rom for å dele gode erfaringer med NLP og andre forståelsesrammer. Vår oppgave som trenere blir å stimulere utvekslingen og skape en spennende læringsarena for repetisjon, fordypning og videre utvikling.

Den faglige kjernen i samværet vil være vår subjektive opplevelse, systemisk tenkning, rammeverket for tenkning med tidslinje, logiske nivåer og trippelbeskrivelse, sammen med «filtre» som ideer, sinnstilstander og strategier, kontakt i kommunikasjon (rapport), språk, redefinering, representasjonssystemer/ submodaliteter, mestring og forankring.

«Røde tråder»/ filtre for samlingene:

  • Ressursutvikling: Hvordan lokke frem det beste hos oss selv og hverandre
  • Økologi/Personlig integritet: Hvordan leve slik at verden blir bedre
  • Helhjertethet: Hvordan sikre at motstand blir oppdaget og verdsatt
  • Epistemologi: Hvordan vurdere grunnlaget for vurderinger
  • Effektivitet: Hvordan arbeide så enkelt som mulig, men heller ikke enklere
  • Modellering: Hvordan overføre mestring fra en sammenheng til en annen og fra en person til en annen.

Målgruppe:

Vi har tenkt oss deltagere på utøver- og mesternivå  som utgangspunkt. Vi er åpne opp for noen deltagere med minimum vårt NLP grunnkurs eller tilsvarende for å få variasjon i gruppen.

Trenere:

Peder Wroldsen og/eller  Anna Pia Hellstedt.

Sted:

Fridtjof Nansens plass 8. 5 etg.

Når:

Torsdagskvelder fra Kl. 17.00 – 20.00

Vårsemesteret 2018:

25. januar, 22. februar, 22. mars, 26. april, 24. mai, 14. juni.

 

Kostnader:

Pris pr semester: Kr 2.500,- (Deltakere på utviklingsprogrammene NLP Utøver og NLP Mester som ønsker trening mellom samlingene får halv pris på NLP treningsforum: «Back to Basic».)

Du behøver ikke å delta på alle samlingene, selv om de selges som semesterpakker.

Pris for å delta en gang: Kr 750,-

For mer informasjon kontakt:

Peder Wroldsen, pcw@interaction.no  tlf 90 57 58 45

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email