Treningsprogrammet er tilgjengelig for et begrenset antall sertifiserte NLP-utøvere. Læringssituasjonen er forskjellig fra utøvertreningen: Du utvikler et annet perspektiv og vil dermed oppdage nye sider ved deg selv og dine omgivelser.

Opplegget baseres på at kandidaten tar personlige initiativ og fremmer sine ønsker og behov for trenerne. En selger vil for eksempel perfeksjonere seg i forhold til spesifikke salgssituasjoner, en (bedrifts)leder ønsker å dyktiggjøre seg i forhold til å motivere sine medarbeidere og takle utfordrende samtaler, mens en veileder ønsker å finpusse sine veiledningsferdigheter. I tillegg til at du fokuserer på hvordan du kan anvende det du lærer i egen hverdag får du anledning til å «tette gamle hull».

Programmet organiseres også rundt det å ha funksjon som ressursperson i forhold til deltagerne på utøvertreningen. Kandidatene trenes opp til å se behov og «ferdighetshull» hos utøverdeltagerne. Under veiledning utformer og gjennomfører du passende tiltak for å imøtekomme disse, både som del av de faste øvelsene og som ekstratiltak utenom fellesprogrammet.
På denne måten vil mesterkandidaten kunne bidra til å skape situasjoner, stemninger og sinnstilstander som lokker frem ressursene hos utøverdeltagerne og gjør læringsprosessen så god som mulig. Det hele skjer under tett oppfølging og veiledning av NLP trenerne.

Gjennom nevnte funksjoner og gjennom videoopptak, får du hjelp til å oppdage og utvikle nye oppfattelses- og forståelsesfiltre. Samtidig lærer du både å nyttiggjøre deg og gi tilbakemeldinger på en formålstjenlig og motiverende måte.

Det arrangeres egne samlinger for mesterkandidatene utenfor tidsrammen for utøvertreningen. Utgangspunktet for disse samlingene er deltagernes egne mål, samt problemstillinger som dukker opp i kurssituasjonen. I forlengelsen av dette vil vi utdype kjente temaer og øvelser – og supplere med nye.
Siktemålet er at kandidatene selv skal oppdage og ta i bruk nye ferdighetsmønstre og modelleringsmuligheter. Videre vil kandidaten bli bedre i stand til å hente inspirasjon i den omfattende NLP og coachinglitteraturen.

Deltagere som fullfører programmet, vil få et kursbevis som beskriver programmets omfang og innhold. Deltagere som består sertifiseringen; vil få et bevis som i tillegg bekrefter sertifiseringen som NLP-mester. Mestersertifisering forutsetter: 90 % fremmøte og aktiv deltagelse i aktivitetene på en måte som viser tilbørlig respekt for de andre deltagerne.

Les listen over hva en NLP mester kan.

Når:

Fellessamlinger med utøvertreningen 2016 – 2017 – 15 dager – Oslo Se NLP utøver!

I tillegg kommer åtte enkeltdager som avtales med deltakerne så fort vi vet hvem som skal være med.

Hvor:

BLS konferansesenter, Nordahl Brunsgt 22, Oslo
IACG: Interaction Consulting Group, Fridtjof Nansens Pl. 8, Oslo

Ansvarlige trenere:

For mastersamlingene: Peder Wroldsen og Anna Pia Hellsted
For fellessamlingene med practitionertreningen: Peder Wroldsen og Anna Pia Hellstedt

Hva koster det?

NLP-mester NOK 37.500,- Sertifisering er inkludert.
Mulighet for rabatt for ektefelle/ samboer
Kursavgift forfaller før kursstart. Inkluderer ikke lunsj. (Det finnes mange artige lunsj-restauranter i området.)
Deltagerne får halv pris på NLP treningsforum: «Back to Basic».

Interaction Consulting as, NLP-trening siden 1984

Print Friendly, PDF & Email