Utviklingen av NLP startet på begynnelsen av 1970 tallet ved University of California, Santa Cruz. Studenten Richard Bandler skulle lede gestaltterapi-seminarer som ledd i sin utdannelse. Han trengte en veileder og valgte Lingvistikkprofessor Dr. John Grinder.

 

Sammen studerte Grinder og Bandler hva som virker når dyktige terapeuter oppnår gode resultater. De tok for seg Fritz Perls, grunnleggeren av gestalt terapi og familiterapeuten Virgina Satir. Inspirert av antropologen Gregory Bateson studerte de hypnosepioneren Dr. Milton Erickson. De studerte terapeutene  i arbeid også Moshe Feldenkrais som har utviklet Feldenkraismetoden, en metode for å utvikle helse og velvære.

De tok utgangspunkt i det grunnleggende faktum at når vi mennesker henter informasjon og tenker, ser vi bilder, hører lyder, har kroppsfornemmelser og snakker. Grinder og Bandler speilet sine rollemodeller for å leve seg inn i hvordan de skaffet seg informasjon om klientene sine, hvordan de tenkte og hva de gjorde. De studerte terapeutene mens de arbeidet. På en diskret måte gjorde de etter alt det rollemodellen gjorde. I første fase kopierte de rått og forsøkte seg på lignende pasienter som det rollemodellene hadde arbeidet med. Etter hvert som de fikk bekreftet at de kunne få lignende resultater, varierte de ett og ett element for å finne frem til de virksomme elementene.

De testet også utbyttet av læringen ved å gjøre de virksomme terapeutiske elementene tilgjengelige for andre. I løpet av årene som har gått, har mange flere personers kompetanse blitt studert og gjort tilgjengelig. Studiene har bidratt til å raffinere kommunikasjons og læringsmodellen og har gitt oss en rekke beskrivelser av  mestringstrategier innen, tenkning, kreativitet, salg, forhandlinger, presentasjon, coaching osv.

Interaction med Nils Jørgen Sellæg og Peder Wroldsen arrangerte Norges første NLP practitioner og masterpractitionertrening i 1985 i samarbeid med NLP-grunnleggeren John Grinder. Allerede i 1987 lanserte vi som de første i Skandinavia, practitionertrening med «New Code» NLP. Den nye koden ble utviklet av John Grinder og Judith DeLozier for å bringe mer visdom og økologi inn i modellen – og gjøre treningen mer effektiv. Samme år arrangerte Interaction et eget ”ny kode» seminar i Oslo med John Grinder.

Vårt design bygger på mange års læretid og samarbeid med John Grinder. Designet er videreutviklet ut fra vår lange erfaring og omfatter så vel «ny» som «gammel» kode – tilpasset skandinaviske forhold.

Interaction Consulting as, NLP-trening siden 1984

Print Friendly, PDF & Email