NLP prosessledelse, tre dagers grunnkurs
Første kurs; 18. – 20. september 2018. (Påmelding nedenfor).

Er din oppgave å oppnå resultater gjennom andre?

Vil du bli bedre til å lokke frem det beste i deg selv og andre? Er du opptatt av kvaliteten på kommunikasjonen i ledelse, samarbeide, salg, undervisning og veiledning? Ønsker du å lede menneskelige utviklingsprosesser på et profesjonelt nivå? Da er dette kurset for deg.

NLP prosessledelse

I kurset utforsker vi de menneskelige aspektene ved utviklingsprosesser basert på kommunikasjons- og læringsmodellen Nevrolingvistisk programmering.  NLP prosessledelse handler om å skape rom for refleksjon, dialog og samhandling hvor de involverte;

 1. tar selvstendig stilling til utfordringene de skal forholde seg til
 2. bruker egen og andres mestring som kilde til kraft og inspirasjon
 3. engasjerer seg helhjertet

1. Tar selvstendig stilling til utfordringene de skal forholde seg til.

Om vi skal engasjere oss helhjertet er det ikke tilstrekkelig å forhøre oss om hva andre mener vi skal gjøre. Vi må etablere vår egen begrunnelses for å engasjere oss – etablere vår egen indre motivasjon – vårt eget emosjonelle startpunkt. Vi må gi oss selv tid slik at vår forståelse får vokse frem innenfra. Gode spørsmål hjelper oss å reflektere over hva som er viktig og riktig for oss slik at vi kan komme i kontakt med vår indre motivasjon og ta ansvar for å lede oss selv. Coaching er basert på en overbevisning om at coacheen har svarene, om han bare får de rette spørsmålene. Format for forandring gir oss strukturen og spørsmålene vi trenger for å være vår egen coach og hjelpe andre å reflektere.

FFF er et utviklings- og samtaleverktøy som hjelper oss med å utforske nye måter å tenke på i situasjoner hvor vi ønsker flere alternativer. Det kan handle om hvordan vi henter energi, hvordan vi forholder oss til informasjon, hvordan vi tar beslutninger og hvordan vi organiserer oss. Det kan handle om å være tilstede, å observere, å tolke, å lytte, å leve seg inn i andre, å samle krefter, å roe sinnet, å analysere, å fantasere, å prioritere, å sette mål, å planlegge, å fortelle, å inspirere.

Formatet består av fem områder: helhet, mål, utfordring, lek og ressurs. Hvert område gir mulighet til å arbeide med ulike aspekter ved forandringsprosessen. Ved å bevege seg mellom de ulike områdene sikrer man utvikling i dialogen samtidig som man har en struktur å forholde seg til. For å gjøre det enkelt å komme inn i arbeide med FFF har vi laget FFF-sirkelen med de åtte essensielle stegene til indre motivasjonen. Sirkelen gir oss enkle regler for hvordan vi beveger oss mellom de fem områdene i Format for forandring. Les mer om FFF.

kartet-og-sirkelen-2

Du lærer deg å bruke vårt utviklings- og samtaleverktøy, Format for forandring og FFF-sirkelen med de 8 essensielle stegene til indre motivasjon.

Knapp på no sidan

2. Bruker egen og andres mestring som kilde til kraft og inspirasjon.

I kurset trener du på å bli kjent med hvordan du lokker frem det beste hos deg selv og andre. Først og fremst gjennom å bli kjent med ideene, strategiene og tilstandene du bruker når du lykkes. Kommunikasjons- og læringsmodellen NLP hjelper deg å lage (gullnøkler) praktiske beskrivelser av hva du og andre gjør når dere får frem det beste hos dere selv og andre. Og når du vet hvordan du skaper gylne øyeblikk kan du velge å gjøre det i stadig nye situasjoner. Kort sagt: Du lærer å finne frem til det som er nyttig i egne og andres forståelsesformer og ferdigheter. Dernest utvikler du evnen til å forenkle forståelsesformene og ferdighetene slik at du kan ta dem i bruk i igjen.

Les mer om NLP.

3. Engasjerer seg helhjertet.

Vår prosesstilnærming er inspirert av Selvbestemmelsesteorien og forskningen til psykologiprofessorene Edward L Deci og Richard Ryan. De har i mer enn 30 år forsket på forholdet mellom prestasjoner og helhjertet engasjement. Helhjertet engasjement leder til økt kreativitet og effektivitet.

Vi utvikler helhjertet engasjement om vi tar hensyn til det som er viktig for oss når vi forholder oss til en oppgave. Hva vil det si å ta hensyn til det som er viktig for oss når vi engasjerer oss? I følge forskningen til Deci og Ryan har vi tre grunnleggende psykologiske behov. Mestring, selvstendighet og tilhørighet. Mestring: Vi har behov for å forandre verden. Selvstendighet: Vi har behov for å bestemme hvilke forandringer vi vil bidra til. Tilhørighet: Vi har behov for dele våre opplevelser med andre.

NLP prosessledelse handler også om å legge til rette de menneskelige prosessene slik at vi engasjerer oss i samsvar med våre grunnleggende psykologiske behov. Når både følelser og fornuft istemmer at alle disse tre behovene er tatt hensyn til engasjerer vi oss helhjertet.

Les mer om helhjertet engasjement og bedriftskultur.

Våre kurs er basert på opplevelsesbasert pedagogikk og vekt på økologisk utvikling.

Opplevelse før refleksjon.

I våre NLP kurs legger vi til rette for erfaring før refleksjon. Vi starter øktene med å antyde et mulighetsområde ved å bruke historier og lignende. Det fortsetter med at vi viser en ferdighet eller en kombinasjon av ferdigheter. Umiddelbart etterpå får du prøve selv. Underveis hjelper vi til med det som trengs. Når du har gjort deg dine egne erfaringer, setter vi navn på dem og plasserer dem i en begrepsmessig sammenheng. Målet er at du etter kurset finner deg selv i ferd med å praktisere det du har lært. Det er godt mulig at andre oppdager forandringen først og gjør deg oppmerksom på den. På kurset og i andre treningssituasjoner legger vi det bevisste grunnlaget for intuitiv (ubevisst) utfoldelse senere.

Triader

En betydelig del av vår opplæring er satt av til utforskning i grupper av tre, hvor den ene er veisøker, den andre er veileder og den tredje er observatør. I de tre rollene arbeider du med prosessen fra ulike perspektiver. Som veisøker utforsker du hvordan du leder deg selv og andre i forbindelse med selvvalgte temaer. Som veileder trener du på å legge til rette for veisøkers refleksjon. Observatørens oppgave er å følge med på samtalen mellom veileder og veisøker og støtte dem gjennom veilederen. Alle tre rollene hjelper deg å forstå mer om kommunikasjon og læring.

Systemvisdom og økologisk utvikling

Når kommunikasjon og forandringsteknikker praktiseres uten syn for større sammenhenger og langsiktige virkninger, blir resultatet utilfredsstillende. Vi legger derfor stor vekt på å vise at den beste måten å sørge for seg selv er å ivareta interessene og behovene til alle involverte. Vår oppgave blir å dyktiggjøre enkeltmennesker til å leve tilfredsstillende i forskjellige sammenhenger (organisasjoner, bedrifter, familier). I stedet for å være offer for systemet, blir du i stand til å utvikle deg i samsvar med både egne behov og med systemets egenart. I neste omgang kan det bety at også systemet utvikler seg.

NLP prosessledelse, utøver

Kurset inngår i sertifiseringsprogrammet NLP prosessledelse, utøver, men kan også tas selvstendig som en introduksjon til å begynne med NLP trening.

Hva sier deltakerne?

Jeg er utrolig takknemlig for å ha gått gjennom NLP prosessledelse grunnkurs- og utøverutdannelse hos Interaction Consulting Group. Verktøyene vi lærer er svært nyttige i både private og jobbrelaterte utfordringer, og kompetansen vi utvikler kan benyttes innen de fleste områder av livet. Kursene lærer bort verdifulle kommunikasjonsredskaper samtidig som det stimulerer til personlig vekst og utvikling.  Anna Pia og Peder har en egen evne til å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø – der man føler seg som en viktig del av et større fellesskap. Det har vært enormt inspirerende og givende å få være vitne til, samt oppleve på meg selv, hvordan kursene har beriket alle kursdeltakerne. Kan på det varmeste anbefales til alle som ønsker å bli klokere på seg selv og andre.  Julie Grell, veterinær

I løpet av kurset vil du oppdage hvordan:

 • du gjenopplever dine gylne øyeblikk slik at du kan lære av dem
 • du identifiserer ideene, strategiene og tilstandene du brukte i de gylne øyeblikkene
 • du forankrer ideer, strategier og tilstander
 • du leder deg selv med visualisering, lyd, kroppsholdning, bevegelse og selvsnakk
 • du bruker dine gode opplevelser som kilde til kraft og inspirasjon i møte med dine utfordringer
 • du engasjerer deg helhjertet i det du velger å gjøre
 • du observerer og tolker deg selv og andre
 • du regulerer graden av kontakt med andre
 • du støtter andre i deres utvikling
 • du hjelper andre å lede seg selv

Kursledere

Anna Pia Hellstedt og Peder Wroldsen

DSC00012DSC00319 (3)Bli kjent med oss!

Om du ønsker å møte oss og erfare hvordan vi arbeider med NLP og FFF er du velkommen til en gratis innføring. Ta kontakt!

Datoer du kan velge mellom:

04. -6.. juni, mandag – onsdag (08.30 – 16. 30) 2018

18. – 20. september, tirsdag – torsdag (08.30 – 16. 30) 2018

Sted

Fridtjof Nansens Plass 8, 5 etage, Oslo.

Deltakeravgift

Kr 5.900,-

Lunsj

Deltakeravgiften inkluderer ikke lunsj. Det finnes mange artige lunsj-restauranter i området.

Print Friendly, PDF & Email