NLP for ledere – et seminar for deg som forventes å følge opp dine medarbeideres engasjement.

 

En dags introduksjon.

Det alle ledere trenger å vite om gode prestasjoner og motivasjon.

Et nytt lederskapsparadigme er i ferd med å vokse frem. I et samfunn der ettertraktede kunder og medarbeidere stiller høye krav til bedriftens kjerneverdier blir bedriftskulturen stadig viktigere. Bedriftens holdning til mennesker og hva som får mennesker til å yte sitt beste, er en viktig del av dette bildet. Stadig flere bedrifter begynner å forstå sammenhengen mellom bedriftens kultur og medarbeidernes vilje til innsats og evne til å prestere.

Det er en stor utfordring å bygge bro mellom en organisasjons verdigrunnlag og medarbeidernes personlige verdier. De som får det til belønnes med lojale medarbeidere. Men, har ikke den enkelte medarbeider selv et ansvar for å bygge bro mellom egne verdier og verdiene i virksomheten de arbeider for? Jo, selvfølgelig. Og her er vi fremme ved kjernen. Kloke ledere leder så andre kan lede. De leder sine medarbeidere slik at de blir i stand til å arbeide klokt med sine egen og sine kollegers prestasjon. Kloke ledere nøyer seg ikke med å gi retning og fokus. De legger også til rette for at medarbeiderne motiverer seg selv. Hvorfor er det slik? Fordi medarbeiderne må få mulighet til å utvikle en personlig begrunnelse for å følge ledelsen om de skal kunne engasjere seg helhjertet. Kloke ledere vet også at deres medarbeidere ønsker å gjøre en forskjell, bare de får sjansen.

Hvordan legger vi tilrette for å utvikle motivasjon?

For å forholde oss til en utfordring på en helhjertet måte, må vi ta hensyn til det som er viktig for oss. Vi har grunnleggende psykologiske behov som henger sammen med vår tilhørighet, vår kompetanse og vår selvstendighet. Når medarbeidere motiverer seg selv i samsvar med sine grunnleggende psykologiske behov, engasjerer de seg helhjertet. Å engasjere seg helhjertet betyr at fornuften og følelsene spiller på lag. Det er foretatt hundrevis av vitenskapelige studier som har vist at når vi engasjerer oss helhjertet presterer vi bedre. Vi blir mer helhetstenkende, kreative og utholdende. Kort sagt, vi blir bedre til å lede oss selv og andre. Sist, men ikke minst, helhjertethet er assosiert med både fysisk og psykisk helse.

Åpen og konstruktiv dialog rundt våre psykologiske behov kan være svært givende, men det kan også være sårbart. Det er utfordrende å vise hvem vi er, hva vi vil og hva vi kan. Samtidig vet vi at denne åpenheten er fundamental for å utvikle tillitsfulle relasjoner. Derfor blir det viktig for ledere å vise vei. Dette forutsetter forståelse for menneskelige prosesser.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan legge til rette for at dine medarbeidere motiverer seg selv og utvikler helhjertet engasjement? Bli med 11. januar. Vi tar for oss det alle ledere trenger å vite om motivasjon og gode prestasjoner, hvordan vi kan skape en bedriftskultur som støtter helhjertet engasjement og hvordan vi kan bruke NLP prosessledelse i de menneskelige prosessene.

Spørsmål som utforskes på seminaret:
• Hva kjennetegner gode prestasjoner?
• Hva er sammenhengen mellom gode prestasjoner og motivasjon?
• Hva er forskjellen på å være ivrig og klok?
• Hvordan er effekten av belønning når det gjelder oppgaver som krever faglig skjønn?
• Hva skjer når du er helhjertet engasjert?
• Hvordan legge til rette for gode prestasjoner?
• Hva er sammenhengen mellom sårbarhet, kontakt, tillit og mestring?
• Hvordan skape trygge rammer for å arbeide med egne utfordringer?
• Hvordan bruke egen og andres mestring som kilde til kraft og inspirasjon?

Les mer om NLP prosessledelse, grunnkurs.

Om du ønsker å fordype deg ut over tredagerssamlingen kan du velge å delta på NLP prosessledelse, fordypning og utøversertifisering i NLP.

Sted:
Fridtjof Nansens Plass 8, Oslo.

Tid: Ikke annonsert

Pris: 1500 kr

Påmelding her. Husk å angi hvilken/hvilke kurs du melder deg på.

Print Friendly, PDF & Email