Vi kan veilede deg med tanke på å velge ut og bruke ulike metoder og teknikker for møter du leder, vi tar oppdrag som møtefasilitatorer, og vi kan også sitte med på møter som observatører og gi tilbakemelding etterpå.

I tilegg til tradisjonelle møteformer har vi god erfaring med rammeverktøy som Art of Hosting, Open Space Technology, World café-metoden, Future Café Workshop, Kreativ Intelligens m m. Disse har som hensikt å skape dialoger mellom parter med felles interesse, så kalt interessedialoger. Vi hjelper både med store møter som med mindre.

Vi hjelper deg med å:

  1. etablere mål, prosess og tidsbruk
  2. sørge for at gruppen etablerer møteregler i starten og reviderer underveis ved behov.
  3. etablere gruppeminne. Bruke flipover for agenda, møteregler, ideer, beslutninger etc. Slå opp på veggen, slik at alle deltagere har oversikt til enhver tid.
  4. håndtere konflikter eller forstyrrende opptreden på en konstruktiv måte.
  5. strukturere og lede konversasjonen slik at den blir effektiv, at alle blir hørt og at den leder mot målet.
  6. hjelpe gruppen til å ta beslutninger.
  7. avslutte og oppsummere konklusjoner og beslutninger.
Print Friendly, PDF & Email