Coaching for ledere

Som leder har du ansvar for å skape en sammenheng som folk ønsker å tilhøre, forholde deg til motstridende informasjon, stake ut kursen, identifisere fokusområder, synliggjøre kompleksitet og legge tilrette for andres selvstendige arbeid. I tillegg setter du standarden for prioritering og hvordan ting skal gjøres for å sikre gode resultater.

Helhjertet motivasjon. I følge motivasjonsforskning har vi tre grunnleggende psykologiske behov. Vi føler psykologisk velvære når vi kjenner at vi hører til, samtidig som vi kjenner oss selvstendige og kompetente. Når både følelser og fornuft istemmer at disse tre behovene er tatt hensyn til engasjerer vi oss helhjertet. Helhjertet engasjement gjør oss ikke feilfrie, men mer tilfredse, kreative og effektive, enn når vi er halvhjertede. Som coacher er vi opptatt av å hjelpe deg å engasjere deg helhjertet gjennom å skape en ramme hvor du kan forholde deg aktivt til dine mål og utfordringer med utgangspunkt i dine verdier, dine relasjoner og din kompetanse. Som leder er det din oppgave å bidra til gode prestasjoner gjennom å hjelpe dine medarbeidere til å engasjere seg helhjertet.

Vi hjelper deg med å:

1) Klargjøre ditt eget perspektiv og bestemme retning og fokusområder

2) Identifisere valgmuligheter

3) Utforske nye fremgangsmåter

4) Ta personlige initiativ

5) Klargjøre og kommunisere rammebetingelser

Ønsker du en utdypning av helhjertet engasjement, se vår artikkel om bedriftskultur.

Helhjertethet  engasjement er en viktig forutsetning for å prestere på topp, men det finnes flere. Det handler også om å forstå hva du gjør når du lykkes, og hvordan du bruker denne kunnskapen som en kilde til kraft og inspirasjon i møte med dine aktuelle utfordringer.

I møtene arbeider vi også med hvordan du lokker frem det beste hos deg selv og andre. Du kan lære deg å kopiere dine mestringsstrategier enten det handler om tilstedeværelse, engasjement, motivasjon, avslapning, balanse, sinnsro, fantasi, fleksibilitet, analyse, prioritering, beslutning, planlegging, formidling med mere. Kommunikasjons- og læringsmodellen NLP hjelper deg å lage (mestringsnøkler) praktiske beskrivelser av hva du gjør når du tar ut det beste av deg selv og andre. Og når du vet hva vi gjør kan du velge å gjøre det i stadig nye situasjoner.

Du vil oppdage hvordan:

 • • du skaper mestringsøyeblikk
 • • du gjenopplever mestringsøyeblikk
 • • du identifiserer ideer, strategier og tilstander i mestringsøyeblikk.
 • • du forankrer ideer, strategier og tilstander
 • • du påvirker andre
 • • du leder deg selv med visualisering, lyd, kroppsholdning, bevegelse og selvsnakk
 • • du bruker dine mestringsopplevelser som kilde til kraft og inspirasjon i møte med dine utfordringer
 • • du observerer og tolker deg selv og andre
 • • du regulerer graden av kontakt
 • • du støtter andre i deres utvikling
 • • du hjelper andre å lede deg selv
 • • mestring og kontakt forutsetter sårbarhet

Gevinstene ved coaching omfatter bl.a. evnen til å hjelpe deg selv og andre å engasjere seg helhjertet, skape en tydeligere lederstil, bedre presentasjonsferdigheter, økt emosjonell intelligens, bedre tilstandskontroll, bedre beslutnings- og målsettingsferdigheter, bedre selvbilde, kort sagt bedre forståelse og ferdigheter i forhold til å lede seg selv og andre.

Vi har omfattende erfaring med å hjelpe ledere, nøkkelpersoner og deres team med å nå deres ønskede resultater raskere, mer presist og med mer hensiktsmessig ressursbruk.

Aktuelle Coacher:

Peder Wroldsen

Nils Jørgen Sellæg

Anna Pia Hellstedt

Mona Duckert

 

 

Print Friendly, PDF & Email