Som leder er det ekstra viktig å være helhjertet.

Som leder har du ansvar for å skape en sammenheng som folk ønsker å tilhøre, forholde deg til motstridende informasjon, stake ut kursen, identifisere fokusområder og legge tilrette for andres selvstendige arbeid. I tillegg setter du standarden for hvordan ting skal gjøres. Derfor er det superviktig at du engasjerer deg helhjertet.

Helhjertet motivasjon kommer i to varianter. Den første har å gjøre med interesse og glede. Du er engasjert i en aktivitet som du liker å gjøre. Motivasjonen er allerede inni deg klar til å komme ut. Den andre typen helhjertet motivasjon har å gjøre med dine viktigste verdier og dypeste overbevisninger. Når du virkelig har noe som er viktig for deg, noe som du virkelig verdsetter er du fullt og helt villig til å engasjere deg i tråd med det. Begge disse typene helhjertet motivasjon tar utgangspunkt i ditt personlige engasjement.

Når du er kontrollert i din motivasjon, lar du deg styre av gulroten og pisken fremfor din indre flamme og din indre overbevisning om hva som er riktig. Du føler press inni deg, du kjenner spenning og angst: Alt dette går utover din prestasjon og ditt velvære. Er din motivasjon som leder kontrollert, vil du du være med å gjøre kontrollert motivasjon til endel av bedriftskulturen.

Omfattende forskning viser at når du er helhjertet engasjert, er du mer kreativ og en bedre problemløser når du støter på hindringer. Prestasjonene dine er bedre, spesielt med tanke på aktiviteter som krever skjønn. Sist men ikke minst, helhjertet motivasjon er assosiert med både fysisk og psykisk helse.

Som coach er vi opptatt av å hjelpe deg å engasjere deg helhjertet gjennom å skaper ramme hvor du kan forholde deg aktivt til dine mål og utfordringer med utgangspunkt i din kompetanse, dine relasjoner og din frihet.

Vi hjelper deg med å:

1) Klargjøre ditt eget perspektiv og bestemme retning og fokusområder

2) Identifisere valgmuligheter

3) Utforske nye fremgangsmåter

4) Ta personlige initiativ

5) Klargjøre og kommunisere rammebetingelser

Ønsker du en utdypning av helhjertet og kontrollert motivasjon, se artikkelen om bedriftskultur.

Helhjertethet  engasjement er en viktig forutsetning for å prestere på topp, men det finnes flere. Det handler også om å forstå hva du gjør når du lykkes og hvordan du bruker denne kunnskapen som en kilde til kraft og inspirasjon i møte med dine aktuelle utfordringer.

I møtene arbeider vi også med hvordan du lokker frem det beste hos deg selv og andre. Du kan lære deg å kopiere dine mestringsstrategier enten det handler om tilstedeværelse, engasjement, motivasjon, avslapning, balanse, sinnsro, fantasi, fleksibilitet, analyse, prioritering, beslutning, planlegging, formidling med mere. Kommunikasjons- og læringsmodellen NLP hjelper deg å lage (gullnøkler) praktiske beskrivelser av hva du gjør når du tar ut det beste av deg selv og andre. Og når du vet hva vi gjør kan du velge å gjøre det i stadig nye situasjoner.

Du vil oppdage hvordan:

 • • du skaper gode øyeblikk
 • • du gjenopplever gylne øyeblikk
 • • du identifiserer ideer, strategier og tilstander i gylne øyeblikk.
 • • du forankrer ideer, strategier og tilstander
 • • du påvirker andre
 • • du leder deg selv med visualisering, lyd, kroppsholdning, bevegelse og selvsnakk
 • • du bruker dine gode opplevelser som kilde til kraft og inspirasjon i møte med dine utfordringer
 • • du observerer og tolker deg selv og andre
 • • du regulerer graden av kontakt
 • • du støtter andre i deres utvikling
 • • du hjelper andre å lede deg selv
 • • mestring og kontakt forutsetter sårbarhet

Gevinstene ved coaching omfatter bl.a. evnen til å hjelpe deg selv og andre å engasjere seg helhjertet, skape en tydeligere lederstil, bedre presentasjonsferdigheter, økt emosjonell intelligens, bedre tilstandskontroll, bedre beslutnings- og målsettingsferdigheter, bedre selvbilde, kort sagt bedre forståelse og ferdigheter i forhold til å lede seg selv og andre.

Vi har omfattende erfaring med å hjelpe ledere, nøkkelpersoner og deres team med å nå deres ønskede resultater raskere, mer presist og med mer hensiktsmessig ressursbruk.

Aktuelle Coacher:

Peder Wroldsen

Nils Jørgen Sellæg

Anna Pia Hellstedt

Mona Duckert