Går vi sammen om å engasjere oss helhjertet skaper vi en overskuddskultur med mennesker som tenker helhet, er kreative og utholdende og bygger relasjoner som varer.

 

Vår kjernehensikt: Å hjelpe enkeltmennesker og grupper å engasjere seg helhjertet. 

 

Det hender vi som mennesker føler at vi ikke kan påvirke vår situasjon, at vi ikke utvikler oss og at vi ikke er verdsatt. Når vi går med slike tanker, enten de er bevisste eller ubevisste, reduseres livsgleden og arbeidsevnen. Forventninger og krav fra omverdenen gir ingen resonans inni oss. Så hvis du ønsker å stimulere medarbeiderne dine til selvstendig arbeid, må du engasjere deg i deres tenkning og hjelpe dem til å utvikle sin egen motivasjon slik at de kan engasjere seg helhjertet.

Hva er helhjertethet? Hvordan tar vi helhjertethet på alvor?
Helhjertethet betyr at du har kontakt med din indre motivasjon – at du har støtte fra hele deg i dine beslutninger og aktiviteter. Helhjertet innsats kan være både lavmælt og avslappet, men også kraftfull og energisk. Idéen er forenlig med tanken om å få maksimal effekt med minst mulig kraft. Helhjertethet må ikke forveksles med å forsøke å gjøre alle til lags eller å brenne sitt lys i begge ender. Noen ganger er det nødvendig å redusere omfanget av vårt engasjement for å kunne engasjere oss mer helhjertet.

Å ta helhjertethet på alvor handler om å kjenne etter om du er helhjertet i det du gjør og utforske spørsmålene som dukker opp. Når du kjenner at du er halvhjertet kan det bli helt feil å ta deg sammen» og forsøke å kjøre på for fullt. Det er vanskelig om ikke umulig å lokke frem det beste hos deg selv og andre i teamet når du ikke er helhjertet. Halvhjertethet kan være en viktig begynnelse på en utvikling mot mer helhetstenkning, kreativitet og utholdenhet. Derfor er det fint å gi deg  tid for å forstå hva det er som gjør at du er halvhjertet.

Våre kjerneverdier:


Forståelse

Epistemologi, «læren om hvordan vi vet at vi vet», danner faglig grunnlag for vår virksomhet. Vi mennesker forholder oss ikke til virkeligheten, men til vår opplevelse av virkeligheten. Hvordan vi beskriver virkeligheten er avgjørende for alt vi foretar oss. Derfor er det nødvendig å søke å forstå hvordan vi lager våre beskrivelser, og beskrivelsenes begrensninger og muligheter.

Etikk og integritet
Nøkkelen til vellykket forretningsvirksomhet er velfortjent tillit. Gjensidig forpliktelse er en forutsetning for tilfredsstillende samarbeid og ledelse. Våre kjerneverdier er overordnet vårt arbeid med visjon, mål, strategi og planer.

Kundetilfredshet
Våre kunder danner grunnlag for vår virksomhet. Kundetilfredsstillelse handler om reell og opplevd ytelse med kvalitet. Med fokus på det gode samarbeid lykkes vi sammen med våra kunder.

Organisasjonskultur
er en kritisk suksessfaktor. Mål, strategi og organisasjonsstruktur må være forenlige med kulturen, hvis ikke vil kulturen overstyre. Team med gjensidig, forpliktende ansvar oppnår oftest de beste resultatene.

Utvikling for fremtiden
I omskiftelige tider er forandring det eneste trygge. Faglig og personlig utvikling er en forutsetning for firmaets eksistens. Vi vil alltid søke å ligge i forkant når det gjelder prosessutvikling

Lønnsomhet
er resultatet av å følge opp nevnte verdier

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email