Hvordan er det å komme tilbake etter ferien?

Jeg er ferdig med tre uker fri og klar til ny innsats, eller…?

Etter sommerferien har jeg ofte kjent at det har vært tungt å sette i gang igjen. Da hører jeg Nils Jørgens (Sellæg) stemme, inni meg som sier. ”Kanskje du trenger å gå gjennom begrunnelsen for hvorfor du arbeider med det du gjør og vurdere om den fortsatt gjelder?” Jeg tar frem begrunnelsen ved hjelp følgende syv spørsmål. Spørsmålene og denne høstens svar hjelper meg å få klarhet og de kan kanskje inspirere deg til å finne dine egne svar.

1) Hvilken sammenheng har jeg lyst til å være i?
2) Hvem er de andre deltakerne i tillegg til meg?
3) Hva ønsker jeg å bidra med til de andre?
4) Hva gjør mitt bidrag viktig?
5) Hva er jeg kapabel til?
6) Hvilke tjenester, helt konkret vil jeg yte?
7) Når og hvor vil jeg yte disse tjenestene?

1) Jeg vil arbeide i et miljø hvor vi kan dele sorgene og gledene med å leve med idealer. Dette er mulig når vi erkjenner at det å leve fullt ut i tråd med våre idealer er umulig. I ønskemiljøet mitt er det like viktig å dele min usikkerhet og tilkortkommenhet som mine gylne øyeblikk.

2) De andre deltakerne er personer som deler troen på at felles helhjertet engasjement skaper en overskuddskultur. En kultur, der mennesker tenker helhet, er kreative og utholdende og bygger relasjoner som varer. Helhjertethet handler blant annet om å omfavne svakhetene og styrkene sine, frykten sin og håpet sitt.

3) Rollen min som prosessveileder består i å skape rammer og tilrettelegge prosesser hvor vi kan bruke gylne øyeblikk som kilde til kraft og inspirasjon i møte med våre utfordringer. I denne prosessen er det et viktig bidrag for veilederen å sikre at sårbarheten kommer frem når vi beskriver våre utfordringer. For de fleste av oss er det ganske naturlig å ville fremstille oss som bedre enn vi er mens vi samtidig lengter etter å bli akseptert som vi er.

4) Om vi ikke tør å dele våre svakheter og vår frykt blir det umulig å be hverandre om hjelp. Ber vi ikke om hjelp, gjør vi oss selv usynlige og hindrer vår egen utvikling og nekter andre gleden av å få hjelpe oss.

5) Jeg har kompetanse til å designe og støtte utviklingsprosesser som tar helhjertethet på alvor. Etter å ha engasjert meg i mange ulike utfordringer siden 1984 er jeg god til å skille mine observasjoner fra mine tolkninger og ta ulike menneskers perspektiver. Jeg vet at folk velger det beste alternativet de er oppmerksom på at det bak enhver handling er en god intensjon. Jeg er god på å kartlegge den enkeltes virkelighet og intensjoner og legge til rette for utforskning av alternative virkelighetsbeskrivelser og alternative måter å forholde seg til virkeligheten.

6) Jeg opplever at å gi råd, veilede og undervise gir meg muligheter til å gjøre min kompetanse tilgjengelig for andre.

7) Kalenderen min er delvis fylt allerede og det er mye å glede meg til. En gang i måneden møter jeg NLP-utøvere til trening i ”Back to Basic” gruppen. I august står et nytt grunnkurs i Oslo for døren. Den 26. august åpner Litteraturhuset i hovedstaden dørene for det andre gratis introduksjonseminaret i år. Når vi kommer til september er en hel helg avsatt til fordypningsseminar for utøvere og i oktober underviser jeg på et lederutviklingskurs i USA og på et nytt grunnkurs i Oslo. Innimellom og når kveldene blir lange i november kommer utøver- og mesteraspiranter til nye kurs. Dette er noe av det konkrete som blir mer meningsfullt når jeg har fornyet min begrunnelse for hvorfor jeg holder på med det jeg gjør. Og så vet jeg at det dukker opp overraskelser. Det gjør det alltid når jeg er tilstede med hele meg.

Hvilke tanker gjør jeg meg etter å ha svart på disse spørsmålene for meg selv? ”Jeg har kommet i kontakt med noe som er viktig for meg. Jeg visste det samtidig som jeg ikke visste det. Jeg legger også merke til at jeg svarer litt annerledes nå enn jeg gjorde i fjor. Jeg kjenner at jeg har hatt nytte av å formulere, på nytt hvorfor jeg gjør som jeg gjør.”

NB! Du som er kjent med NLP har sikkert tenkt at disse spørsmålene er inspirert av NLP’s nevrologiske nivåer. Det stemmer, de er nyttige i mange sammenhenger enten man som gruppe eller enkeltperson skal analysere hva man står foran.

 

Print Friendly, PDF & Email
Peder Wroldsen