Vi er opptatt av kunsten å lokke frem det beste hos oss selv og andre.

– Ønsker du å bli bedre på å oppnå varig endring?

– Ønsker du å bruke verdigrunnlaget i organisasjonen din til å utvikle det menneskelige potensialet?

 

– Vi gir deg kompetansen som gjør det mulig.

– Vi hjelper deg å skape helhjertet engasjement.

– Vi har et verdibasert perspektiv på ledelse som skaper helhetstenkning, kreativitet og utholdenhet.

Interaction Consulting Group (ICG) er et fag- og markedsføringsfelleskap. Våre partnere operer økonomisk  og ansvarsmessig ut fra sine respektive firmaer. Vi er frittstående spesialister på kommunikasjon og læring med fokus på ledelse, medarbeiderskap og samarbeid. Alle våre aktiviteter har faglig basis i kommmunikasjons- og læringsmodellen Nevrolingvistisk Programmering, NLP. 

Vi baserer vår virksomhet på en effektiv prosesstilnærming som hjelper våre kunder å oppnå varige resultater. Vi fasiliterer møter, leder opplæring og veileder enkeltpersoner.

Vi tilbyr

Nils Jørgen Sellæg og Peder Wroldsen er sertifiserte som NLP trenere av John Grinder, og har undervist på hans kurs i USA. Nils Jørgen ble en av Grinders hovedtrenere (core trainer). Han er også godkjent til å sertifisere NLP trenere av Judith DeLozier. Anna Pia og Mona er sertifisert av Interaction.

Vår historikk med NLP

Vi arrangerte Norges første NLP-utøvertrening og NLP-mestertrening i 1985 i samarbeid med NLP-grunnleggeren John Grinder. Allerede i 1987 lanserte vi som de første i Skandinavia, utøvertrening med «Ny kode NLP”. Den nye koden ble utviklet av John Grinder og Judith DeLozier for å bringe mer visdom og økologi inn i modellen og gjøre treningen mer effektiv. Samme år arrangerte Interaction et eget ”ny kode» seminar i Oslo med John Grinder.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email