Format for forandring og de 8 essensielle stegene til indre motivasjon.

kartet-og-sirkelen-2Format For Forandring, FFF hjelper oss å utforske nye måter å tenke på i situasjoner hvor vi ønsker flere alternativer. Det handler om hvordan vi henter energi, hvordan vi forholder oss til informasjon, hvordan vi tar beslutninger og hvordan vi organiserer livet vårt. Det handler om å være tilstede, å observere, å tolke, å lytte, å leve seg inn i andre, å samle krefter, å roe sinnet, å analysere, å fantasere, å prioritere, å planlegge, å improvisere, å fortelle, å inspirere. Det handler om hvordan vi leder oss selv når vi lokker frem det beste hos oss selv og andre og hvordan vi bruker denne kunnskapen som en kilde til kraft og inspirasjon i møte med gamle og nye utfordringer.

FFF er basert på Kommunikasjons- og læringsmodellen Nevrolingvistisk Programmering, NLP som beskriver hvordan måten vi tenker på påvirker hvordan vi presterer og hvordan vi kjenner oss. Her er noen av våre grunnleggende ideer.

  1. Vår tenkning er ikke objektiv, men subjektiv.
  2. Tenkning er en forutsetning for mestring.
  3. Det er ofte mer givende å justere hvordan vi tenker om verden enn å forandre verden.
  4. Vår tenkning foregår i samspillet mellom kropp, sinn og språk.
  5. Er det mulig for en å tenke på en bestemt måte, er det mulig for alle.
  6. Enhver tankemåte passer i en eller annen sammenheng.
  7. Bak enhver tenkning er det en god intensjon.
  8. Vår verdi som mennesker er konstant, mens verdien av vår tenkning varierer.

Basert på ide nummer 5 kan vi si at hvis vi lykkes i en situasjon kan vi lykkes i en annen. Vi kan overføre suksess fra situasjon A til situasjon B når vi har funnet de situasjonsuavhengige mestringsnøklene vi bruker i situasjon A. Mestringsnøkler er beskrivelser av idéene, tilstandene og strategiene vi bruker for å forholde oss til en utfordring på en god måte. Situasjonsuavhengige mestringsnøkler er beskrivelser som er så generelle at de kan brukes i mere enn en situasjon. La oss si vi at vi ønsker å være mer takknemlige og tenker tilbake på en situasjon hvor vi kjente takknemlighet. Følelsen er resultatet av hvordan vi tenker om verden. To mennesker kan oppleve det samme. Den ene er takknemlig. Den andre er det ikke. Forskjellen er hvordan de tenker. Når vi forstår tenkningen som leder til følelsen av takknemlighet har vi laget noen situasjonsuavhengige mestringsnøkler som vi kan bruke så mye vi vil.

Hvis andre kan få det til så kan vi få det til. Vi mennesker har mye felles. Vi har alle den sammen kroppen, de samme fem sansene og den samme språkevnen som vi bruker for å forholde oss til oss selv og verden. Det gjør at mestringsnøkler som er situasjonsuavhengige også kan være personuavhengige og vi kan overføre suksess fra en person til en annen.

Om vi skal engasjere oss helhjertet er det ikke tilstrekkelig å forhøre oss om hva andre mener vi skal gjøre. Vi må etablere vår egen begrunnelses for å engasjere oss – etablere vår egen indre motivasjon – vårt eget emosjonelle startpunkt. Vi må gi oss selv tid slik at vår forståelse får vokse frem innenfra.  Coachingsamtaler hjelper oss å reflektere over hva som er viktig og riktig for oss slik at vi kan komme i kontakt med vår indre motivasjon og ta ansvar for å lede oss selv.  Coaching er basert på en overbevisning om at coacheen har svarene, om han bare får de rette spørsmålene. FFF gir oss spørsmålene vi trenger for å være vår egen coach og hjelpe andre å reflektere.

De første tre bokstavene i ordet motivasjon er MOT. Vi liker å tenke at dette ikke er tilfeldig. Mot handler ikke om å være fryktløs, men om å være i stand til å prioritere. Når noe virkelig kjennes viktig og riktig å engasjere seg i er vi i stand til å prioritere for å få det til.  Format for forandring gir oss en mulighet til å sikre at vi engasjerer oss i samsvar med det som er viktig for oss. Hva vil det si å ta hensyn til det som er viktig for oss når vi engasjerer oss? I følge motivasjonsforskning har vi tre grunnleggende psykologiske behov. Vi fungerer optimalt når vi kjenner at vi hører til samtidig som vi kjenner oss selvstendige og kompetente. Når vi har etablert en tydelig begrunnelse for å engasjere oss og både følelser og fornuft istemmer at alle disse tre behovene er tatt hensyn til engasjerer vi oss helhjertet. Helhjertet engasjement gjør oss ikke feilfrie, men mer tilfredse, kreative og effektive enn når vi er halvhjertede.

Knapp på no sidan

Ta kontakt om du ønsker å møte oss og oppleve hvordan vi arbeider med FFF. Vi byr på en gratis utviklingssamtale.
Klikk her  om du ønsker å trene sammen med andre.

 

Print Friendly, PDF & Email