brad Larson

Kontaktopplysninger

E-post: tbl@interaction.no

Telefon +47 911 98 647

Brad Larson

Brad har arbeidet med strategisk- og finansiell kommunikasjon i børsnoterte selskaper siden 1974 og har internasjonal erfaring med topplederteam fra både USA og Europa, der han har arbeidet i en rekke bransjer, inkl. prosessindustri, emballasje, elektroniske kart, lettmetall og spesialkjemikalier.

Brad har BA i kommunikasjon og psykologi og M.A i kommunikasjon (organisasjon og politikk). Han har undervist i kommunikasjon på universitetsnivå i USA, og arbeidet åtte år som lobbyist og politisk kommunikasjonsrådgiver i Washington, D.C. Han har støttet omfattende endringsprosesser i Nord-Amerika, Australia og Europa. De siste fem årene har han fokusert på forbindelsen mellom branding & marketing og implementering av strategiske endringsprosesser i globale organisasjoner.

Spesialfelt

Organisasjonsstrategisk- og finansiell kommunikasjon
Implementering av endringsprosesser i organisasjoner
Bruk av Web-baserte verktøy til støtte for kultur- og strategiendringer
Branding som redskap for å spre forståelse for strategi
Krisekommunikasjon og krisehåndtering

Kvalifikasjoner

  • M.A Kommunikasjon ( organisasjon og politikk)
  • B.A. Kommunikasjon & psykologi
  • Postgraduate seminarer i Public Affairs
  • NLP Master Practitioner
Print Friendly, PDF & Email