Går vi sammen om å engasjere oss helhjertet skaper vi en overskuddskultur med mennesker som tenker helhet, er kreative og utholdende og bygger relasjoner som varer.

Vår kjernehensikt er: Å hjelpe enkeltmennesker og grupper å engasjere seg helhjertet.

Helhjertet engasjement er nøkkelen til å lykkes.

Hva skjer når du er helhjertet engasjert?

Det er foretatt hundrevis av vitenskapelige studier som har vist at når du engasjerer deg helhjertet er du mer kreativ og en bedre problemløser. Du tenker utenfor boksen og du finner ut hvordan du skal møte hindringer. Prestasjonene dine er bedre, spesielt med tanke på aktiviteter som krever skjønn. Du føler deg mer vel. Sist men ikke minst, helhjertet motivasjon er assosiert med både fysisk og psykisk helse.

Denne teksten og vårt syn på helhjertethet er i stor grad inspirert av Edward Deci og William Ryan som har utviklet Selvbestemmelsesteorien, SDT. De har i mer enn 30 år forsket på forholdet mellom motivasjon og prestasjoner. Forskningen har vist at ledere, foreldre, lærere, helsearbeidere og trenere oppnår betydelige gevinster ved å legge tilrette for at folkene rundt dem engasjerer seg helhjertet.

Medarbeidere som engasjerer seg helhjertet presterer bedre på jobb og finner seg bedre tilrette på arbeidsplassen noe som igjen betyr lavere fravær, turnover og lignende.  Barn får sterkere mental helse, gjør det bedre på skolen, og samarbeider mer i hjemmet. Elever lærer på en dypere, mer konseptuell måte. De er mer fornøyde mens de lærer og de føler seg mer kompetente og trygge på seg selv. Pasienter tar sine medisiner mer pålitelig,  spiser sunnere og trener mer regelmessig.  Idrettsutøvere fortsetter lengre med aktiviteten, føler seg mer vel med seg selv mens de utøver aktiviteten og de fungerer bedre sammen på lag.

Hva er egentlig helhjertethet?

Helhjertethet har å gjøre med kvaliteten på motivasjonen vår, til forskjell fra kvantiteten. Vi kan ikke forutse kvaliteten på en prestasjon ved å måle mengde motivasjon. Om du vet hvor motivert noen er, kan du nok forutse hvor ivrige de kommer til å være, men du kan ikke forutse hvor helhetstenkende, kreative og utholdende de kommer til å være. For å forutse det må vi vite noe om kvaliteten på motivasjonen.

Den viktigste skillelinjen når det gjelder kvalitet på motivasjon, går mellom halvhjertet og helhjertet engasjement. Når du er halvhjertet engasjert, lar du deg styre av gulroten og pisken fremfor din indre flamme og din indre overbevisning om hva som er riktig. Når du er halvhjertet, er du enten forført til å agere, kanskje ved tilbud om en belønning eller tvunget til å agere, kanskje ved trussel om straff. I begge tilfeller føler du mye press inni deg.  Du kjenner spenning og angst og alt dette går utover din prestasjon og ditt velvære.

Når du er helhjertet engasjert handler du ut fra din egen overbevisning. Du velger å gjøre det og du ønsker å gjøre det. I det øyeblikket du gjør det er du positivt innstilt til handlingen. Helhjertet engasjement kommer i to varianter. Den første har å gjøre med interesse og glede. Du er engasjert i en aktivitet som du liker å gjøre. Motivasjonen er allerede inni deg klar til å komme ut. Har du noen gang sett en toåring leke? Toåringer elsker å leke. Når hørte du sist en forelder spørre «hvordan kan jeg motivere min toåring til å leke?» Det er et dumt spørsmål. Motivasjonen er der allerede når du er interessert og liker aktiviteten. Den andre typen helhjertet engasjement har å gjøre med dine viktigste verdier og dypeste overbevisninger. Hvis du virkelig har noe som er viktig for deg, noe som du virkelig verdsetter er du fullt og helt villig til å engasjere deg i tråd med det. Så begge disse typene helhjertet engasjement innebærer at det er du selv som ønsker å engasjere deg.

Helhjertet engasjement kan være lavmælt og avslappet, men også kraftfull og energisk. Helhjertethet er forenlig med tanken om å få maksimal effekt med minst mulig kraft. Det må ikke forveksles med å forsøke å gjøre alle til lags eller å brenne sitt lys i begge ender. Noen ganger er det faktisk nødvendig å redusere omfanget av vårt engasjement for å kunne engasjere oss helhjertet.

Hvordan hjelper du andre med å engasjere seg helhjertet?

Du kan begynne med å ta deres perspektiv. Gjennom å leve deg inn i den andres verden kan du forstå hvilken indre referanser vedkommende har. Når du forstår det den andre forstår  kan du introdusere nye perspektiver og den andre kan utvikle sin forståelse for sine muligheter og begrensninger.

Det er lite hensiktsmessig å tenke at det er du som har ansvaret for å motivere dine medarbeidere. Det gir ofte bedre resultater når du tenker at din oppgave som leder er å legge tilrette for at dine medarbeidere utvikler sin egen motivasjon. Det innebærer å identifisere valgmuligheter, oppmuntre til utforskning og ta selvstendige initiativ.  I tillegg er det veldig viktig når du ber noen om å gjøre noe, at du gir dem en meningsfull begrunnelse. På den måten vil de forstå viktigheten og kan velge å gjøre din begrunnelse til sin egen.

Oversikt: Hvordan hjelper du andre med å engasjere seg helhjertet?

1) Ta den andres perspektiv

2) Gi valgmuligheter

3) Oppmuntre til utforskning

4) Støtte selvstendige initiativ

5) Begrunne pålegg og forbud

Hvordan kan vi hjelpe deg og din organisasjon?

Alle disse aktivitetene bidrar på sin unike måte til at organisasjonen og den enkelte blir mer helhetstenkende, kreativ og utholdende. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om forholdet mellom motivasjon og prestasjon i din organisasjon.

Forskningsreferanse

Denne teksten og vårt syn på helhjertethet er i stor grad inspirert av Edward Deci og William Ryan som har utviklet Selvbestemmelsesteorien, SDT. De har i mer enn 30 år forsket på forholdet mellom motivasjon og prestasjoner.

Her er lenke til den dominerende nettsiden for selvbestemmelsesteorien. http://www.selfdeterminationtheory.org

Her er en lenke til et foredrag hvor Deci forteller om motivasjon, helse og prestasjoner. 14 minutter. https://www.youtube.com/watch?v=VGrcets0E6I

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email