Date: 17. januar 2014 Category:

Litt om ”Speilbilder” fra et par av forfatterne.

I 1991 da vi begynte å skrive på ”Speilbilder – om dagdrømmer og livskunst”, hadde vi holdt åpne NLP kurs i 7 år. Vi savnet litteratur som presenterte filosofien bak NLP. Mange av bøkene som fantes, var instrumentalistiske og kokebokpreget og bare antydet hvilke forhåndsoppfatninger de var tuftet på. Vi hadde også fått erfaring med å formulere NLP på norsk og opplevde at vi var modne for å presentere metoden med både filosofi, formater og teknikker på norsk.

Amerikansk og norske uttrykksformer er ganske forskjellige. Erfaringene med å være fagkonsulenter på den norske utgaven av Grinders og Bandler’s ”Frogs into princes” var også med på å inspirere oss.

Psykolog og tekstforfatter Gunnar Sætrang hadde gått på flere kurs med oss, hadde skrevet artikler om oss og hjulpet oss med vårt markedsføringsmateriale. Vi hadde også samarbeidet med Gunnar i endringsprosesser og i undervisning. Derfor var det naturlig for oss å spørre ham om å bli med på å skrive sammen med oss.

Lærings- og kommunikasjonsmodellen NLP gir enda mer mening når man vet hvilke forutsetninger som ligger til grunn for formatene og strategiene som NLP tilbyr. Det gir for eksempel mer mening med systematisk utforskning av hvordan andre verbaliserer, sanser og bruker kroppen når man forutsetter at ”når det er mulig for andre, er det mulig for deg. Der er bare et spørsmål om hvordan.” Det positive læringssynet: ”vi kan utvikle oss og vi kan lære av hverandre” er en forutsening for å ta i bruk modelleringsforståelsen og strategiene.

Kommunikasjonsmodellen gir fantastiske verktøy når det gjelder å forstå og bruke kroppsspråk og verbale utsagn for å regulere grad av kontakt, stimulere kreativitet og gjøre presise avklaringer. Disse verktøyene blir enda mer meningsfulle når man får utdypet subjektivitet som fenomen og hvordan det påvirker vår opplevelse av hva som er virkelig og hvordan vi skaper felles virkeligheter.

Speilbilder presenterer 25 forhåndsoppfatninger om det å leve, formulert som titler på hvert ”speilbilde” (kapittel). Forhåndsoppfatningene er til dels omformulert fra NLP og til dels våre egne, inspirert av vår 7 år lange læretid med John Grinder og Judith DeLozier. Forhåndsoppfatningen gjør modellene og teknikkene i NLP mer meningsfulle, det blir lettere å bruke dem på en klok og etisk måte.

Da vi ga ut boken, valgte vi å avstå fra å fokusere på NLP som begrep. Begrunnelsen var at disse ”speilbildene” og ”dagdrømmene” etter vår oppfatning er nyttige på tvers av skoleretninger. Til sammen utgjør de 25 forhåndsoppfatningene en epistemologi for læring og kommunikasjon – en utdypning av hvordan vi vet at vi vet hva vi kan gjøre i forskjellige situasjoner.

Nils Jørgen og Peder

Boken har kommet i 2 opplag på Cappelen Fakta, og kan kjøpes gjennom Interaction Consulting AS,

Kroner 300,- inkludert frakt

Bestlill boken.

Speilbilder

Print Friendly, PDF & Email